Dobrodošli na web stranice Poliklinike Varnice

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka - 8:00 to 20:00
Kontakt telefon: 021 530 207

Implantati

Implantanti

Implantat (usadak) umjetni je korijen zuba koji se kirurškim putem ''usadi'' (ugradi ) u čeljust, a služi kao ''sidro'' za budući protetski nadomjestak: krunica, most ili totalnu protezu. Prednost je implantata da ne ovisi o susjednim zubima. Dakle, moguće je dodati zub koji nedostaje bez brušenja vaših zubi.

Tko je kandidat za terapiju implantatima?

Gotovo svatko kome nedostaje jedan ili više zubi može biti kandidat za ovu vrstu terapije. Pritom moraju biti zadovoljeni određeni anatomski i medicinski uvijeti:

  • Na mjestu planirane implantacije mora biti dovoljno kosti i prostora za implantat, manjak koštane podloge moguće je riješiti odgovarajućim kirurškim postupcima
  • Sluznica usne šupljine mora biti zdrava, preostali zubi sanirani, a higijena izvrsna
  • Pacijentovo opće zdravstveno stanje mora biti zadovoljavajuće, neke kronične bolesti poput hematoloških oboljenja ili juvenilnog dijabetesa spadaju u grupu apsolutnih kontraindikacija

Nakon detaljnog pregleda i u suradnji s liječnikom, koji liječi pacijenta od osnovne bolesti, izabire se najbolje rješenje.

Postoji li dobna granica za ugradnju implantata?

Donja dobna granica je završetak rasta čeljusti dok gornje dobne granice zapravo i nema. Zdravstveno stanje, a ne godine, mogu biti prepreka za ugradnju implantata.

Koliko dugo traje postupak ugradnje implantata?

Danas na tržištu postoje brojne vrste implantata i predlagani su svi vremenski razmaci od trenutačnog postavljanja implantata (odmah nakon vađenja zuba) do odgođenog i /ili kasnog umetanja implantata. Istraživanja su pokazala da implantiranje u praznu alveolu odmah nakon vađenja zuba ima veću stopu neuspjeha od odgođene implantacije, 5-6 tjedana, ili kasne, 9-10 mjeseci nakon ekstrakcije.

U Poliklinici radimo s AstraTech sustavom.